Flemmingsbergs El

Passersystem

PassersystemEtt passersystem kan enkelt beskrivas som ett system som elektroniskt kontrollerar dörrars låsning/öppning utan att mekaniska nycklar används. Sådana system används med fördel för tidsbestämda öppningstider, olika tillträdesrätt för olika personer samt för övervakning av anläggningar med många dörrar. Nedan presenteras det datorstyrda passersystemet. Vi har naturligtvis även beröringsfria system, enklare kodlås och porttelefoner.

I ett passersystem kan från en till tusentals dörrar ingå och kopplas samman i nätverk. Detta ger möjlighet att från din dator bl a kontrollera anläggningen, ändra öppettider och proggramera kort. Flexibiliteten inom systemet gör att det kan användas inom de flesta miljöer.

Komplettera företagets säkerhetåtgärder med datorlås

datorlåsPluglåset är en liten och behädig produkt, väl anpassad och fungerande i moderna kontorsmiljöer. Rätt förberett med en inventarieöggla på varje kontorsarbets-plats är det enkelt att låsa upp, flytta och låsa igen. Möjligheten att komplettera nya datorer med ny fästpunkt gör att pluglåset kan flyttas och återanvändas utan några som helst operationer.