Flemmingsbergs El

Elinstallation

ElinstallationFasta elinstallationer ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Att själv dra elen i huset eller lägenheten innebär stora risker. Dels kan det uppstå kortslutningar som riskerar att orsaka brand. Eller så gör en felkoppling att jordfelsbrytaren inte slår ifrån, vilket kan medföra livsfara om någon får el genom kroppen. Om olyckan är framme och elen visar sig vara feldragen kan ditt försäkringsbolag ha synpunkter på att du inte anlitat en fackman. Detta kan i sin tur påverka den ersättning de väljer att betala ut.

Uppdrag inom följande områden bör alltid utföras av fackmän:

  • Villa- och lägenhets-el
  • Kontors och dagligvarubelysningar
  • Kraft och belysning
  • Tele och larminstallationer
  • Styr och reglerreparationer och tillbyggnader
  • Data (Nätverk, fiberinstallationer)

Elinstallationer inomhus eller utomhus

Oavsett om du vill dra el inomhus eller utomhus måste du anlita en kunig och certifierad fackman. När elen väl är på plats och arbetet gjort på ett säkert sätt kan du själv installera utomhusbelysning så länge den kopplas till ett kontaktuttag. Fast utebelysning installerar man vanligtvis utan kontakt, kopplat till elkabel som i sin tur styrs av en strömbrytare.

Som alltid när man utför hantverksarbeten är det viktigt med rätt skyddsutrustning. Elinstallationer kräver sin speciella utrustning, medan snickare t.ex. behöver hjälm, fallskydd och bra arbetsskor.