Flemmingsbergs El

Anlita elektriker

Även om Sverige är hemsnickeriets förlovade hemland finns det nog hos de allra flesta en hälsosam respekt för elinstallationer. Dels har Sverige varit något av ett föregångsland när det gäller att skydda befolkningen från skador orsakade av elektriska föremål men också haft så välorganiserade kadrar av byggnads- och installationsfolk att det framstår som ganska naturligt att göra det.

Det finns givetvis en mängd andra skäl också för att utesluta elinstallationerna från gör-det-själv planen. De allra flesta vet att om en elinstallation är felaktigt utförd kan den orsaka brand eller personskador på ett mycket förödande sätt. Även om personer inte skulle komma till skada kan en brand leda till att man blir utan försäkringsersättning om man gjort installationen felaktigt och utan att anlita behörig person.

När man har bestämt sig för att anlita en behörig elinstallatör för jobbet bör man se till att det finns ett skriftligt avtal där det tydligt framgår vad det är som ska göras, när jobbet ska vara klart och vad det ska kosta. (En tumregel är att priset ligger på 500-650 kr/timme.)

Efter det att installationen har avslutats ska det upprättas ett dokument som talar om vad arbetet omfattade. Skulle det uppstå något fel i framtiden är det en stor fördel att ha ett dokument till hands. Är det fråga om en större installation kan det finnas anledning att anlita en besiktningsman som kan verifiera att det hela är gjort på ett fackmässigt sätt.

Elarbeten får det aldrig slarvas med. Det kan förefalla enkelt att byta en strömbrytare och dra en ny ledning när den gamla gått sönder. Eftersom det kan räcka med ett enda slag över en ledning för att bränna ner ett helt hus och skada människorna i det bör man avstå om man