Flemmingsbergs El

Rut- och rotavdrag

I Sverige finns det en rad olika skattereduktioner och avdrag som kan göras av privatpersoner. Många av dessa avdrag är mycket fördelaktiga men tyvärr är det vanligt att man glömmer bort dem eller väljer att inte använda sig av dem eftersom det upplevs som krångligt. Vad många inte vet är dock att avdragen ofta inte behöver hanteras av privatpersonen själv utan av banker, företag och Skatteverket.

Två sådana avdrag är bland annat de mycket populära rut- och rotavdragen. Båda dessa skattereduktioner gäller tjänster och förbättringar i hemmet. Rut-avdraget rör främst husnära tjänster såsom städning och fönsterputs eller trädgårdsarbete och barnpassning. Rot-avdraget kan utnyttjas i samband med renoveringar och ombyggnationer i hemmet.

Båda avdragen fungerar på samma sätt. När man beställer någon av de tjänster som omfattas av avdragen uppger man till firman som anlitas för uppdraget att man ämnar utnyttja avdraget. Firman i sin tur gör avdraget direkt i form av en minskad kostnad på din faktura och begär sedan motsvarande summa av staten. Som beställare av ett arbete behöver man alltså inte göra något mer. Slutligen får man en kontrolluppgift om skatteavdrag från Skatteverket i samband med att det är dags att deklarera.