Flemmingsbergs El

Passersystem

Ett passersystem kan enkelt beskrivas som ett system som elektroniskt kontrollerar dörrars låsning/öppning utan att mekaniska nycklar används. Sådana system används med fördel för tidsbestämda öppningstider, olika tillträdesrätt för olika personer samt för övervakning av anläggningar med många dörrar. Nedan presenteras det datorstyrda passersystemet. Vi har naturligtvis även beröringsfria system, enklare kodlås och porttelefoner.

I ett passersystem kan från en till tusentals dörrar ingå och kopplas samman i nätverk. Detta ger möjlighet att från din dator bl a kontrollera anläggningen, ändra öppettider och programmera kort. Flexibiliteten inom systemet gör att det kan användas inom de flesta miljöer.

Komplettera företagets säkerhetsåtgärder med datorlås

Pluglåset är en liten och behändig produkt, väl anpassad och fungerande i moderna kontorsmiljöer. Rätt förberett med en inventarieögla på varje arbetsplats är det enkelt att låsa upp, flytta och låsa igen. Möjligheten att komplettera nya datorer med ny fästpunkt gör att pluglåset kan flyttas och återanvändas utan några som helst operationer.