Flemmingsbergs El

Hur fungerar ventilationen i bostaden?

Bra ventilation i bostaden är otroligt viktigt för din hälsa. Ventilationen ska föra in en viss mängd luft utifrån, avlägsna fukt från bostaden för att förhindra mögel, föra bort föroreningar samt förhindra att dålig luft sprids mellan olika rum. Om du till exempel upptäcker mögel på väggen eller kondens på insidan av fönstret så är det ett tecken på att ventilationen inte fungerar tillräckligt bra.

Olika typer av ventilation

För villor finns det två typer av ventilationssystem; självdrag och mekanisk ventilation.

  • Ventilation med självdrag. Denna typ av ventilation har inga fläktar utan bygger på att skorstenen skapar ett undertryck i huset som gör att luften utifrån sugs in genom husets ventiler. Krafterna i självdragssystemet varierar med klimatet utomhus och vinden. Under till exempel blåsiga dagar skapas en stor ventilation men det kan finnas risk för drag. Under varma sommardagar kan man istället behöva öppna fönster för att vädra för att få in frisk luft.
  • Mekanisk ventilation. Mekanisk ventilation kommer i tre olika system; frånluftsventilation, till- och frånluftsventilation och FTX-ventilation.
  • Frånluftsventilation suger ut luften ur huset. Fläkten skapar ett undertryck som gör att luften utifrån automatiskt kommer in i husets ventiler.
  • I ett till- och frånluftssystem transporteras luften in och ut av fläktar. Utomhusluften filtreras och förs in medan den använda luften ventileras ut.
  • Ett FTX system liknar ett till- och frånluftssystem med skillnaden att en värmeväxlare kopplas till FTX. Detta gör att energin i den använda luften kan återvinnas innan den ventileras ut.

Bor du i Linköping, Mjölby eller Åtvidaberg rekommenderar vi Edoff Bygg & Ventilation.

Sköt om ventilationssystemet

Ventilationssystemen måste underhållas regelbundet av ägaren eller hyresvärden för att luften alltid ska vara så bra som möjligt. Byt ut trasiga delar med reservdelar. Du kan mäta luftfuktigheten i huset om du misstänker att ventilationen inte fungerar som den ska. Kontrollera också att fläktarna är hela och att ventilerna är rena. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigast att ventilationen till sovrum och vardagsrum fungerar bra då vi spenderar mest tid där.