Flemmingsbergs El

Elförsörjning

Hur fungerar kraftdistribution?
Hur fungerar kraftdistribution?

Hur fungerar kraftdistribution?

Hur fungerar eldistribution? Det här är frågan som kommer alla att tänka på när de hör om ny teknik eller ny form av energi. Elfördelning innefattar högspänningsledningar, högspänningsväxelströmssystem, samt låg- och mellanspänningsställverk. Distributionen av elektrisk energi i våra hem beror…